agrofood-diapositief

Agrofood/Biobased

Samen de toppositie in de Plantbased Economy uitbouwen

Van suikerbieten en zacht fruit tot boomteelt. De agrarische sector is sterk vertegenwoordigd in West-Brabant. De regio is ook sterk in het ontwikkelen en gebruiken van biobased materialen. Door samen te werken binnen en over verschillende ketens maken we de sector toekomstbestendig. Kernspelers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid werken hiervoor samen.

West-Brabant heeft al een toppositie als Plantbased Economy en wil die uitbouwen. Het West-Brabantse Programma Agrofood/Biobased vormt hiervoor de basis. Het programma zet onder meer in op het stimuleren van een efficiëntere en duurzamere teelt met behulp van nieuwe technieken als robotisering en smart farming. Het slim benutten en uitbreiden van het human capital is een ander speerpunt. Het programma krijgt vorm in allerlei innovatie- en samenwerkingsprojecten, kennisnetwerken en andere bijeenkomsten.

Agrofood Biobased Programmamanager Marc-Paul van Halderen

Marc-Paul van Halderen 
Programmamanager Agrofood/Biobased
m.vanhalderen@rewin.nl

HIGHLIGHTS

BioVoice groeit. Het agrofood kennis- en innovatiecentrum in Bergen op Zoom sluit een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met bedrijfsleven en beroepsonderwijs. En een drietal nieuwe projecten rond slimme agrarische technieken. Bekijk de highlights van 2020.

BioVoice

Innovatie & business booster

Delta Agrifood Business (DAB)

Broedplaats voor kennisontwikkeling

Smart farming

Meer opbrengst, lagere milieu-impact