location_icon

Vestigen

Zaken doe je het beste in
West-Brabant

De acquisitie-aanpak verschoof vorig jaar van ‘kom vestigen in West-Brabant’ naar ‘kom zakendoen in West-Brabant’.

Ieder bedrijf dat zich in West-Brabant wil vestigen is nog steeds van harte welkom. Die nieuwkomers begeleiden wij graag naar de voor hen juiste plek in de regio. We noemen dat onze generieke acquisitie. De ruimte om nieuwkomers te huisvesten is echter beperkt en mede daarom pakken we onze acquisitie sinds vorig jaar wat anders aan. We acquireren steeds meer op basis van de behoefte van bedrijven uit de West-Brabantse sectoren. Bij deze vorm van acquisitie focussen we op bedrijven en bedrijvigheid die waarde toevoegen in de regio. Als afnemer van producten of diensten van West-Brabantse bedrijven. Of als leverancier van grondstoffen, technologie of kennis waarmee West-Brabantse bedrijven hun voordeel kunnen doen.

Vanuit het Regionaal Programma Vestigen richten wij ons op die groep en de sectorprogramma’s helpen ons daarbij. De derde aanpak is de strategische acquisitie. We vragen grootbedrijven in West-Brabant voor welke (innovatie)vraagstukken zij hulp nodig hebben. Welke partners zoeken zij? Wij maken hiervan challenges en nodigen bedrijven uit hierop te reageren. Zo ontstaan nieuwe verbindingen die leiden tot nieuwe oplossingen en uiteindelijk nieuwe business in de regio. Deze aanpak is al bewezen succesvol vanuit het Agrofood/BioBased-project BioVoice. Dat programma verbindt op succesvolle wijze mkb’ers en startups aan (biobased/circulair-gerelateerde vraagstukken van) grootbedrijven, met nieuwe business als resultaat. 

Deze aanpak resulteert ook in een betere profilering van de regio als Hub voor vernieuwend ondernemerschap. Bovendien stimuleert het regionale samenwerking en versterkt het daarmee het ecosysteem. Tot slot werkt deze aanpak ook als lead generator voor het team Vestigen.

3 vormen van acquisitie

 

Deze nieuwe visie op acquisitie toetsten we bij de stuurgroepen van de vier sectorprogramma’s. Zij onderschrijven de nieuwe aanpak en tonen zich enthousiast. De aanpak kreeg vorig jaar al  gestalte, maar door corona bleef de uitvoering beperkt. Het team Vestigen maakte tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis deel uit van de MKB-taskforce om bedrijven bij te staan (zie onder MKB Groei).

Totaal vonden in 2020 ondanks de coronacrisis toch 19 nieuwe vestigers hun plek in West-Brabant. Samen zijn zij goed voor circa 900 nieuwe arbeidsplaatsen. De helft van de nieuwe vestigers komt uit het buitenland. Bij hun komst werkten we samen met de BOM.

programmamanager vestigen

Programmamanager Vestigen
Guido van Liefland

g.vanliefland@rewin.nl

HIGHLIGHTS

Een nieuwe aanpak van strategische acquisitie, waarbij we ook doorgaan met het begeleiden van nieuwe vestigers. Hierbij staat effectieve regionale samenwerking voorop.  Onderstaande highlights vullen dit verder in.

Vestiger Bevcraft

Blik op Ierse nieuwkomer

Lead me

Samenwerkingsplatform voor vestiging
Facts vestigen voor online verslag-01