HIGHLIGHT

Creative Business Foundation

Onafhankelijke drijvende kracht

 

De partners in dit programma onderzoeken de meerwaarde van een Creative Business Foundation voor West-Brabant. Het idee is dat een foundation als onafhankelijke partner de drijvende kracht vormt voor het bundelen van creatieve krachten om gezamenlijke doelen te realiseren. Denk aan: het vergroten van naamsbekendheid, het behoud van talent, het bundelen van initiatieven en gezamenlijke innovatie met economische en maatschappelijke waardecreatie als resultaat. Het onderzoek vindt plaats dankzij een bijdrage uit het O&O-fonds.

Het eerste kwartaal van 2021 zal in het teken staan van diepte-interviews over deze thema’s met betrokkenen uit de sector. Als er voldoende draagvlak blijkt te bestaan, is het vormen van een bestuur en een Raad van Toezicht de logische volgende stap. In dit proces werkt REWIN als aanjager samen met Netvlies en diverse marktpartijen.