HIGHLIGHT

DALI

Data Science voor Logistieke Innovatie

In DALI werken 18 bedrijven samen om door middel van data logistieke processen te optimaliseren. Data science toepassen is voor logistieke bedrijven namelijk een manier om voorop te blijven lopen en te excelleren. In DALI werken de deelnemers daarom aan de hand van bedrijfscases aan concrete toepassingen van data science in de supply chain. Dit gebeurt in zogenoemde proeftuinen.

De output van de verschillende proeftuinen en projecten genereert een aantal generieke oplossingen en methodieken voor het logistieke werkveld en kennisinstellingen. Niet alleen voor de partners in het DALI -project maar ook voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen die geen onderdeel zijn van dit project.

Social infrastructure and communication technology concept. IoT(Internet of Things). Autonomous transportation.

DALI is een initiatief van Logistics Community Brabant, BUas, REWIN en Midpoint Brabant. Het programma ontvangt financiële bijdragen van Regiodeal Midden- en West-Brabant, OPZuid en de provincie Brabant (totaal 2,5 miljoen euro). Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-partners eenzelfde bedrag bij.

DALI proeftuin DATACLEP – Betere verkeersdoorstroming dankzij sensordata
Het DATACLEP pilotproject op Port of Moerdijk wil de data van relevante sensoren (o.m. verkeerslichten) op het terrein in realtime beschikbaar maken voor vrachtwagenchauffeurs, hulpdiensten en andere gebruikers. Doel is om onnodig oponthoud bij verkeerslichten en toegangspoorten te minimaliseren. Daarnaast wil het project met beeldregistratie containers letterlijk in beeld brengen ten behoeve van planning, ADR-regelgeving, inspectie en eventuele schadeafhandeling. Partners in dit pilotproject zijn Monotch uit Made en Sentors uit Breda.