HIGHLIGHT

Data Value Center Smart Industry (DVC-SI) voor het mkb

Van ruwe data naar nieuwe dienst

Data is het nieuwe goud. Alles en iedereen genereert data, maar met data alleen kun je niet zoveel. Vooral in het mkb is data verzamelen, analyseren én gebruiken nog geen gemeengoed. DVC-SI helpt mkb-ondernemers om nieuwe diensten en verdienmodellen te ontwikkelen met data.

Highlight DVC-SI

DVC-SI organiseerde in 2020 een mooie serie webinars, tafelgesprekken en andere digitale bijeenkomsten, waarin ondernemers mkb’ers in de maakindustrie informeerden over data science aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

DVC-SI is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO.  Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunen DVC-SI.