HIGHLIGHT

Delta Agrifood Business (DAB)

Broedplaats voor kennisontwikkeling

Planting the future! Dat is de missie van Delta Agrifood Business (DAB). DAB is het open innovatie- en expertisecentrum in Bergen op Zoom van en voor bedrijfsleven en onderwijs. Het centrum kwam mede tot stand dankzij een subsidie van 710.000 euro uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant. De partners in DAB zijn: Cosun, Curio, CZAV, HAS Hogeschool, LambWeston/Meijer, Rabobank, Rijk Zwaan, ZLTO en REWIN.

Highlight DAB

DAB is een broedplaats die kennis verzamelt en deelt over agrifood. DAB focust op verschillende thema’s, waaronder de eiwittransitie naar meer duurzame eiwitten. Maar DAB kijkt ook naar vernieuwende manieren om voedsel en grondstoffen te verbouwen, te telen en te bewerken. Slimmer, duurzamer en circulair! DAB biedt onderdak aan de machines van het Kunststoffen Applicatie & Training Centrum (KATC) van beroepsopleider Curio. Daarnaast zijn er bedrijven gevestigd en wordt er gewerkt aan nieuwe themalabs en proeffabrieken. Sinds september beschikt DAB over een Kennisloket waar agrifood-bedrijven en studenten gekoppeld worden in stageplekken en afstudeeropdrachten.