HIGHLIGHT

Groei MKB-programma en financiering in coronatijd

MKB-taskforce biedt hulp

Direct nadat de omvang en impact van de coronacrisis duidelijk werd, stelde REWIN een taskforce samen. De taskforce benaderde proactief Groei MKB-ondernemers en startups in de regio om  met hen te sparren over de gevolgen van corona voor hun bedrijf.

taskforce

Met ruim 100 bedrijven hadden we 1 of meerdere keer contact. Het gros van deze bedrijven zijn innovatieve mkb-bedrijven en veelbelovende startups. Bedrijven waarvan wij geloven dat ze na de crisis sterk bijdragen aan het economisch herstel van onze regio. Met hen spraken we over onderwerpen als financiën, orders, personeel, productie, klanten, de 1,5 meter economie en zwakke plekken in de keten. En ook over de kansen voor de korte en middellange termijn.

Het beeld dat hieruit naar voren komt, is zeer divers. Maakbedrijven, bouw- en onderhoudsbedrijven en de digitale industrie draaien bijvoorbeeld prima door. Horeca en leisure hebben het zeer zwaar.

Concreet hebben we bij een aantal bedrijven een HR-gerelateerde vraag opgehaald (talent over of talent gezocht). Deze bedrijven brachten we in contact met de RWB die op dit terrein een actieve rol heeft. Uit de taskforcegesprekken kwamen nieuwe agro-reststromen naar voren die bedrijven over hebben als gevolg van corona. Bijvoorbeeld fritesaardappels en kruiden. Vanuit het lopende Groei MKB-project Symbiosis4Growth pakken we dit verder op. 

Veel hulpvragen lagen op het terrein van financiering met focus op overbruggingskredieten. Hierin hebben wij veel ondernemers verder kunnen helpen richting het juiste krediet.

De aanleiding voor de taskforce was helaas een crisis. Maar de gesprekken leverden ook nog iets positiefs op. We konden versneld en met meer diepgang kijken naar en sparren over de strategie en focus van de bedrijven binnen onze programma’s. Dat was niet alleen ondersteunend aan onze acquisitie-inspanningen (de zoektocht naar ontbrekende schakels binnen een cluster of keten), maar maakt ook toekomstig contact met deze bedrijven een stuk laagdrempeliger. 

Gelukkig zijn er altijd ondernemers die nieuwe kansen zien.