Inhoudsopgave

Voorwoord

Bouwen aan een economisch sterk West-Brabant. Het  bewogen jaar 2020 gaf een bijzondere uitdaging. Via 3 sporen speelden we in op de Corona-omstandigheden. En met mooie resultaten voor de regio!
» lees meer

Over REWIN & EBWB

De Economic Board West-Brabant (EBWB) stelt de koers van de regio vast en monitort de voortgang van de regionale programma’s.
» lees meer

West-Brabant focust op vier sectoren: agrofood/biobased, creatieve dienstverlening, hightech maintenance en logistiek

agrofood-diapositief
Agrofood/Biobased

De ‘plantbased economy’ staat centraal bij dit programma. Samen de sterke wereldwijde positie van West-Brabant behouden en verder uitbouwen. Bijvoorbeeld via smart farming. En met de start van de innovatie & business booster BioVoice, met een score van 13 innovatiecontracten. » lees meer

Group 8
Creatieve Dienstverlening

Professionele creativiteit als sleutel tot waardecreatie. In 2019 startte REWIN voortvarend met de opzet van een nieuw regionaal programma: Creatieve Dienstverlening. En een eerste project: Creating Smart Business. » lees meer

maintainance_icon
Hightech Maintenance

De digitale revolutie is er al. Slimmer, duurzamer, sneller en flexibeler werken is een must en vereist innovatie, kennis, financiële middelen, verregaande samenwerking en geschoold personeel.  Daar werkt REWIN samen met andere partijen aan. Een voorbeeld? Breda Robotics. » lees meer

logistic_icon
Logistiek

Dit programma stelde de focus vast: West-Brabant als slimme schakel tussen maritieme en continentale stromen. Met vele projecten rond bijvoorbeeld digitalisering, automatisering, robotisering en opleiding van medewerkers. En met profilering van onze sterke regio. » lees meer

De doelgroep-programma’s

REWIN richt zich op bedrijven vanuit de sectorprogramma’s én op bedrijven vanuit een specifieke insteek: startups en scaleups, mkb’ers met groeipotentie en bedrijven die zich in West-Brabant willen vestigen.

rocket_icon
Startups

Succesvolle startups kunnen betekenisvol zijn in onze regio. Het REWIN-programma Startups helpt innovatieve startups die de ambitie hebben om (internationaal) te groeien.   » lees meer

 

location_icon
Vestigen

Bedrijven en bedrijvigheid die met hun vestiging waarde toevoegen in de regio. Met innovatieve technologie, als belangrijke toeleverancier/afnemer of omdat ze West-Brabantse bedrijven helpen verslimmen of verduurzamen.  » lees meer

graph_icon
Groei MKB

Het mkb is de motor van onze West-Brabantse economie. Mkb’ers die voorop lopen in flexibiliteit, aanpassingsvermogen, vernieuwing en samenwerking, weten anderen te inspireren en met zich mee te trekken.  » lees meer

REWIN tijdlijn

Wat waren de programma-highlights in de loop van 2020? Per maand staan die aangegeven op de tijdlijn. Of maak een selectie naar thema, per sector of doelgroep.

tijdliinbeeld nieuw