HIGHLIGHT

Lead me

Samenwerkingsplatform voor vestiging

Vanuit de programma-aanpak organiseren en faciliteren we de samenwerking binnen de regio bij het aantrekken van bedrijven en bedrijvigheid. Ons kompas hierbij: het succes van de regio prevaleert boven de belangen van de individuele gemeenten. 

Lead me- CRM leidend in de samenwerking

Alle gemeenten hebben een rol bij het begeleiden van bedrijven naar en binnen onze regio. Dat vindt plaats op transparante wijze, met vertrouwen in de uitvoering. REWIN heeft hiervoor LeadMe ontwikkeld. Een platform waarbij gemeenten en REWIN snel in staat zijn om vestigingsvraagstukken met elkaar te delen, van input te voorzien en samen tot een succes te brengen.

In LeadMe zijn ook presentaties opgenomen met informatie voor sectorale proposities en benchmarks en er is veel bedrijfsinformatie vanuit het Programma Groei MKB geplaatst. LeadMe levert zo een onmisbare schat aan informatie om de ambitie van de regio op het gebied van ecosysteemversterking eenduidig te presenteren en realiseren.

Om verder ook inzicht te bieden in reeds gevestigde bedrijven, sterke clusters, beschikbare kavels, bedrijfsterreinkenmerken en andere locatie-specifieke zaken, is LeadMe uitgebreid met een module die koppelt met diverse locatie-databases.  Zo ontsluiten we heel gebruiksvriendelijk veel lokale en provinciale informatie. Onze samenwerkingspartners hebben zo een goed beeld van de actuele vestigingsmogelijkheden in de regio. Samen kunnen we optimaal invulling geven aan het uitgangspunt van “het juiste bedrijf op de juiste plaats”.