HIGHLIGHT

Logistics Community Brabant

Samen optrekken in de logistiek

In het Programma Logistiek trekt REWIN op met het samenwerkingsverband Logistics Community Brabant. Samen realiseren we een groter bereik, een grotere impact en versterken we de innovatiekracht in de regionale logistiek. Denk aan het gezamenlijk ontwikkelen van projecten, producten en evenementen. Ondernemers, overheidsinstellingen en studenten kunnen hieraan een bijdrage leveren, maar profiteren ook van de resultaten.

community brabant

LCB is een samenwerking tussen de kennisinstellingen Universiteit van Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences. Het logistieke samenwerkingsverband brengt ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoek bij elkaar. De missie  is om samen initiatief te nemen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant. LCB heeft geen commercieel belang. Het enige belang is om nieuwe kennis en toepassingen naar de markt brengen.

Projecten die zijn voortgekomen uit de samenwerking met LCB zijn onder meer:

– het DALI-project dat met data science logistieke processen wil optimaliseren.

– Digital Data Square Zuid-Nederland dat zich richt op het verslimmen van de logistiek door het  inzetten van nieuwe technologie als AR/VR, robotica, digital twins en smart contracts/blockchain in een proeftuinomgeving.