Inhoud Smiley face Over REWIN

Over REWIN

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant bouwt aan een economisch sterk West-Brabant, waarbij we ondernemers helpen groeien, innoveren en vestigen.

REWIN voert de Economische Agenda uit; West-Brabant, hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we samen: verbinden, verslimmen, verduurzamen. Deze visie voor de regio is vastgesteld door de Economic Board West-Brabant, door overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen. REWIN zorgt voor de uitvoering.

Dat doen we door de inzet van regionale programma’s gericht op het versterken en vernieuwen van de sectoren logistiek, agrofood/biobased en hightech maintenance. Eind 2019 is ook groen licht gegeven voor het programma Creatieve Dienstverlening. En REWIN doet dit ook door het bevorderen en in de regio verankeren van startups & innovatief mkb en het aantrekken van nieuwe vestigers die een meerwaarde vormen voor de West-Brabantse economie.

West-Brabant

INFOGRAPHIC VANUIT MAAN TOEVOEGEN

Regionale programma’s

Aandeelhouders (2019)

Regio West-Brabant en de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

 

Raad van Commissarissen

Lex Besselink (voorzitter)

Simon Hoenderop

Nico van Os

 

Als Raad van Commissarissen van REWIN kijken we kritisch naar de wijze waarop de organisatie uitvoering geeft aan de ambitieuze agenda van de Economic Board West-Brabant (EBWB). Het is goed dat de uitvoering van deze agenda (enigszins) op afstand staat van de waan van de dag. De verwachtingen zijn, ook voor de kortere termijn, hoog. We houden goed in het oog wat met de beschikbare middelen realistisch is en bespreken dit met de gemeentelijke aandeelhouders. Goede resultaten zijn uiteindelijk alleen het gevolg van een consistent volgehouden aanpak. Met ons toezicht houden wij de organisatie op koers en zorgen er voor dat REWIN een sterk verbindende factor in economisch West-Brabant is en blijft.

Economic Board West-Brabant en de economische agenda

 

De Economic Board West-Brabant (EBWB) stelt de koers en ambitie van de regio vast en monitort de voortgang van de regionale programma’s. Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

Het team van REWIN, onder leiding van directeur Henk Rosman, zorgt voor uitvoering van de Economische Agenda West-Brabant.

 

REWIN krachtig met anderen

“De samenwerking met REWIN is nog nooit zo goed geweest als nu”. Oud-directeur van de BOM Jan Pelle zei het bij zijn afscheid. Mooie woorden die ook van toepassing zijn op de verbindingen met vele andere partijen in het gehele economische netwerk van Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland tot aan Limburg. We werken intensief samen met de 17 gemeenten en in het bijzonder met hun bedrijvencontactfunctionarissen, met RWB, BOM, partnerorganisaties in het Zuidwest-Nederland netwerk, triple helix partners en de Provincie Noord-Brabant. Onze doelen, onze agenda én onze toegevoegde waarde zijn bij hen bekend. Onderwijspartijen sluiten zich graag aan bij onze initiatieven en dat geldt ook in steeds grotere mate voor ondernemingen. Dat we daarbij functioneren als onafhankelijke partij, geeft voor hen een prettige meerwaarde.


Regiodeal: impuls voor de welvaart

130 miljoen euro voor het versterken van het MKB in Midden- en West-Brabant. Dat is de Regiodeal. Het Rijk investeert 10 miljoen, het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie en lokale overheden vullen dat bedrag aan met 120 miljoen euro. Goed voor het versneld uitvoeren van 17 innovatieprojecten.

Brede welvaart in regio’s. Op economisch, maatschappelijk, sociaal en ecologisch gebied. Dat is de bedoeling van de Regiodeal, het nieuwe instrument vanuit de overheid. Zo’n 88 aanvragen kwamen er binnen voor een totaalbudget van 300 miljoen. Zo’n 15 aanvragen werden toegekend. REWIN diende de aanvraag in samen met de regio Midden-Brabant onder de naam Regiodeal Midden- en West- Brabant Makes and Moves. Vanuit de twee Economic Boards werd een stuurgroep opgericht op Triple Helix-basis. Met een pitch-event – een busreis door de regio – werd de potentie van de projecten goed onder de aandacht gebracht bij het Rijk. Zo is de Regiodeal niet alleen financieel een stimulans, maar zijn en worden hiermee ook onderlinge banden versterkt. Met het Rijk, met de Provincie, tussen de regio’s en met de gemeenten Tilburg en Breda.