Inhoud Smiley face REWIN & Economic Board West-Brabant

REWIN & Economic Board West-Brabant

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant bouwt aan een economisch sterk West-Brabant, waarbij we ondernemers helpen groeien, innoveren en vestigen.

De economische agenda ‘West-Brabant, hub voor vernieuwend ondernemerschap’ vormt de basis hiervoor. Deze visie voor de regio is vastgesteld door de Economic Board West-Brabant (EBWB)in samenwerking met regionale overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn daarin de kernwoorden. REWIN zorgt voor de uitvoering van de agenda.

De uitvoering gebeurt aan de hand van regionale programma’s die zich richten op het versterken en vernieuwen van de sectoren agrofood/biobased, creatieve dienstverlening, logistiek en maintenance. Daarnaast ondersteunen wij mkb’ers en startups met de programma’s Groei MKB en Startups. Met onze acquisitie-aanpak voor nieuwe vestigers richten wij ons op het aantrekken van nieuwe business voor de regio en op nieuwkomers die een meerwaarde vormen voor de West-Brabantse economie.

Regionale programma’s

Agrofood/Biobased, Creatieve Dienstverlening, Hightech Maintenance, Logistiek, Startups, Groei MKB en Vestigen.

Aandeelhouders

Regio West-Brabant en de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Raad van Commissarissen

Lex Besselink (voorzitter)
Simon Hoenderop
Nico van Os

Als Raad van Commissarissen van REWIN kijken we kritisch naar de wijze waarop de organisatie uitvoering geeft aan de ambitieuze agenda van de Economic Board West-Brabant (EBWB). Het is goed dat de uitvoering van deze agenda (enigszins) op afstand staat van de waan van de dag. De verwachtingen zijn, ook voor de kortere termijn, hoog. We houden goed in het oog wat met de beschikbare middelen realistisch is en bespreken dit met de gemeentelijke aandeelhouders. Goede resultaten zijn uiteindelijk alleen het gevolg van een consistent volgehouden aanpak. Met ons toezicht houden wij de organisatie op koers en zorgen we ervoor dat REWIN een sterk verbindende factor in economisch West-Brabant is en blijft.

Met het aangekondigde vertrek van de huidige directeur/bestuurder Henk Rosman is de Raad van Commissarissen gestart met een zorgvuldig selectie-proces voor zijn opvolger. Aandeelhouders, stakeholders in de triple-helix en medewerkers zijn betrokken in het opstellen van een wervings-profiel dat resulteerde in de benoeming van een nieuwe directeur in de extra Algemene Vergadering van Aandeelhouders van februari 2021. 

 

EBWB en de economische agenda

De Economic Board West-Brabant (EBWB) bestaat uit boegbeelden uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Vijf keer per jaar komt de Board bij elkaar. Het commitment is groot, het doel is duidelijk: West-Brabant als hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we samen. Door te verbinden, te verslimmen en te verduurzamen. 

Twee jaar geleden is voor het eerst een economische agenda voor West-Brabant vastgesteld voor zeven jaar. Een totaalprogramma om de economische koers en ambitie van onze regio waar te maken. Vanuit een echte Triple Helix-aanpak en met een extra stimulans vanuit de Regio Deal. 

De kracht zit in de sectoren weet de Board: daar vindt de uitvoering plaats. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de sectoren ligt bij de stuurgroepen, die de koers en voortgang van de verschillende programma’s afstemmen met de EBWB. Per sectorprogramma is een monitor opgesteld die de EBWB helpt om de voortgang van de programma’s te volgen. De monitors verschaffen inzicht in de resultaten en vormen de basis om op (bij) te sturen.

Corona vormde aanleiding tot extra overleg met de stuurgroepen. De vraag die op tafel lag, was: moeten wij ons beleid door corona aanpassen? De conclusie was (en is) dat we ons in de economische agenda op het juiste richten, maar dat de coronacrisis vraagt om nóg slimmer acteren en om nog meer digitalisering.

Bekijk website EBWB

West-Brabant Summit 

Op 4 november was de West-Brabant Summit. Vanwege corona vond het event online plaats. Digitaal, interactief en verrassend. 

De West-Brabant Summit is bedoeld om de regionale stakeholders te informeren over hoe REWIN de economische agenda uitvoert via regionale programma’s. De steekwoorden op 4 november waren inspireren, discussiëren, kennis delen en verbinden.    

Professor Erik Stam gaf een lezing over regionale ecosystemen, leiderschap en netwerken. Paul Depla sprak als voorzitter van de Economic Board West-Brabant. In breakoutsessies werden de deelnemers geïnformeerd over de ontwikkelingen in de verschillende programma’s. REWIN-directeur Henk Rosman ging in gesprek met 3 succesvolle West-Brabantse mkb’ers. 

Met ruim 100 deelnemers uit bestuurlijk en ambtelijk West-Brabant, West-Brabantse ondernemers  en besturen van West-Brabantse onderwijsinstellingen was de Summit zeer succesvol. Deze sessie onderstreepte het het belang van effectieve netwerken voor startup- en mkb-ondersteuning.