HIGHLIGHT

Programmathema Digitalisering en Artificial Intelligence

De regionale wensen in kaart

Wat zijn de wensen en de mogelijkheden bij ondernemers in West-Brabant ten aanzien van digitalisering en artificial intelligence? Die vraag stond centraal in de uitgevoerde verkenning. De resultaten worden nu uitgewerkt en geanalyseerd. Is het nodig om een cluster op te zetten? Is er een fysieke locatie nodig?

Digitalisering & AI - op highlight pagina optie 1 (2)