HIGHLIGHT

Smart farming

Meer opbrengst, lagere milieu-impact

Sneller, efficiënter en duurzamer werken in de agrarische sector met behulp van nieuwe technologie. Doel is om opbrengsten te optimaliseren en milieu-impact te verminderen. Met behulp van een financiële bijdrage van het Opleidings- en Ontwikkelfonds van RWB konden we vorig jaar de volgende deelprojecten starten.

smartfarming

Smart farming in de boomteelt

In een eerder project ontwikkelden we met succes een bodemmanagementsysteem via sensoren. In dit vervolgproject proberen we informatie over de bodemgesteldheid te koppelen aan de opbrengst van het gewas. Als dat lukt, kunnen we de bedrijfseconomische voordelen van smart farming-technieken kwantificeren. Dat opent de deuren naar het inzetten van nieuwe precisielandbouwtechnieken. Treeport Zundert, diverse telers en high tech-bedrijven, brancheorganisatie FME en agrarische hogeschool HAS werken met REWIN in diverse pilots samen.

 

Korte ketens streekproducten

Het verbeteren van de marges van boeren en telers door (vrijwel) rechtstreeks aan consumenten te leveren. Dat is de basisgedachte van dit deelproject. Boerschappen uit Breda doet dit al met zijn maaltijdboxen met streekproducten. Samen met de ketenpartners wil het bedrijf de keten vernieuwen en verder verbeteren. De deelnemers kijken eerst naar verbeterpunten als het verwaarden van reststromen en het verminderen en/of verduurzamen van verpakkingen. Boerschappen werkt hiervoor samen met uiteenlopende (regionale) partners met begeleiding en steun van REWIN.  Het bedrijf timmert stevig aan de weg en breidt zijn activiteiten inmiddels gestaag uit over Nederland.

 

Duurzamer bewateren (en bemesten) boomteelt 

Traditionele spuitinstallaties om bomen te bewateren zijn onnauwkeurig, verbruiken veel water (en brandstof) en zijn arbeidsintensief. Tegelijkertijd is er steeds vaker een tekort (hete zomers), of juist een overschot aan water (natte herfst, winter). De partners in dit deelproject onderzoeken de mogelijkheden om bomen plaatsspecifiek te bewateren. Door twee lagen drainage aan te brengen in plaats van een kan er water gebufferd worden. Tegelijkertijd meten sensoren of, waar en wanneer beregening en bemesting nodig is. Doel is om het beschikbare water slim te managen en daardoor water- en brandstofgebruik en de factor arbeid terug te dringen. REWIN werkt in dit deelproject samen met verschillende telers en loonwerkers, leveranciers van hightech technologie, waterschap Brabantse Delta en agrarische hogeschool HAS. We denken ook na over uitbreiding naar de andere teelten in West-Brabant.