Inhoud Smiley face Voorwoord

Voorwoord

2020 was een bewogen jaar, niet in de laatste plaats door corona. Het virus trof veel ondernemers in hun bedrijfsvoering. Vooral de sectoren horeca, leisure en evenementen hadden (en hebben) het zwaar. Gelukkig gingen de activiteiten in de meeste sectoren – na enige hapering en met dank aan overheidssteun – grotendeels door. 

Ook REWIN moest omschakelen. Dat deden we langs drie sporen. De lopende programma’s overeind houden samen met de stuurgroepen en de ondernemers was het eerste doel. Dat lukte, mede dankzij het inzetten van allerlei digitale middelen. De snel opgezette MKB-taskforce benaderde proactief ruim 100 bedrijven met de vraag of wij iets voor ze konden betekenen. De taskforce hielp onder meer met het verkrijgen van de overheidssteun. Maar simpelweg het bieden van een luisterend oor werd door de ondernemers al zeer op prijs gesteld. In samenwerking met BOM en provincie ging er speciale aandacht naar innovatieve startups, die we onder meer ondersteunden met de Starters-overbruggingslening. Een succesvolle oplossing die inmiddels standaard werkwijze is geworden.

Ondanks dat het een moeilijk jaar was, werden er in samenwerking met de triple helix-partners weer mooie resultaten gehaald. De details leest u verderop in dit jaarverslag. Enkele daarvan licht ik er graag uit. Het nieuwe sectorprogramma Creatieve Dienstverlening ging dit jaar goed uit de startblokken, met diverse nieuwe initiatieven. En met B’WISE lanceerden we een breder West-Brabants programma om startups gestructureerd bij te staan. 

Onze mkb-aanpak blijft onverkort succesvol. De verkregen MKB-Deal van de Rijksoverheid biedt extra mogelijkheden, zoals het organiseren van de Digital Days West-Brabant, een meerdaags online event met vele deelnemers en een positieve waardering. 

De crisis gaf een impuls aan onze gewijzigde aanpak op het gebied van acquisitie en vestigen. We zoeken vooral naar bedrijven die de economische structuur versterken en die bijdragen aan de kennispositie van de regio.

Net als overal, ging er ook bij ons veel digitaal. De West-Brabant Summit was voorzien als groots verbindend live evenement, het werd een – succesvol – online event voor een kleinere doelgroep. Ook binnen de programma’s gingen de bijeenkomsten, workshops, overlegsessies en meer, allemaal online. 

Tot slot; dit is mijn laatste jaarverslag als directeur van REWIN. De afgelopen zes jaar is REWIN omgevormd naar een triple helix-aangestuurde organisatie met een Economische Agenda als leidraad en een samenhangende aanpak in zeven regionale programma’s. De interne en externe sturing is daarop aangepast en we de financiering van REWIN is vastgelegd in een meerjarige overeenkomst.   Die transitie vormgeven was mooi om te doen, maar tegelijkertijd zeg ik: we zijn er nog lang niet. We moeten samen blijven bouwen aan vernieuwend ondernemerschap voor een sterke regionale economie.

Henk Rosman

Directeur REWIN

 

“We moeten samen blijven bouwen aan vernieuwend ondernemerschap voor een sterke regionale economie.”